Stortinget øker egenandeler

1. juli øker egenandelene hos manuellterapeut med 6,85 prosent.

Stortinget har i statsbudsjettet vedtatt at egenandelene for lege-, psykolog-, manuellterapi- og fysioterapitjenester skal øke med 6,85 prosent fra 1. juli 2020.

Vedtaket betyr at egenandelen for

  • undersøkelse hos manuellterapeut (A1d) øker med 12 kroner til 185 kroner
  • behandling inntil 20 minutter hos manuellterapeut (A8a) øker med 11 kroner til 174 kroner
  • behandling for ytterligere påbegynt 10 minutt hos manuellterapeut (A8b) øker med 4 kroner til 63 kroner.

Utgifter til manuellterapi inngår i Egenandelstak 2. Pasienter som har oppnådd beløpsgrensen på 2 176 kroner, får frikort.