Utsetter innføring av Helseplattformen

Utsetter innføring av Helseplattformen

Det er for farlig for pasientene og for krevende for de ansette å innføre journalsystemet Helseplattformen i april, mener styret i Helse Møre og Romsdal.

Styret vedtok enstemmig på torsdagens møte å utsette innføring av Helseplattformen ved de fire sykehusene i fylket, og legge en ny plan sammen med eieren Helse Midt-Norge for når de skal ta i bruk journalsystemet, skriver NRK på sine nettsider.

Helseforetaket har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som viser at innføringen av Helseplattformen er på rødt nivå for pasientsikkerhet og kapasitet. Det vil være svært høy risiko for feil eller manglende medisinering av pasienter, utrygg og lite hensiktsmessig arbeidsflyt i radiologi, manglende dokumentasjon av helsehjelp og svikt i kommunikasjon mellom ulike ledd i behandlingen.

Det vil koste Helse Midt-Norge 600 millioner å utsette innføringen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal i to år og Helse Nord Trøndelag i ett år.

Les hele saken på nrk.no…