Utvider Fritt behandlingsvalg-ordningen

Fra 1. mai 2021 blir fire nye rehabiliteringstjenester inkludert i ordningen.

Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. .

– Vi har innført Fritt behandlingsvalg av hensyn til pasientene. Nye tall viser at stadig flere benytter seg av Fritt behandlingsvalg for å få lavere ventetider og valgfrihet, også under koronapandemien. Økningen viser at ordningen er til god nytte, og vi utvider derfor ordningen til å gjelde enda flere pasientgrupper, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Siden innføringen av Fritt behandlingsvalg-ordningen i 2015 til og med 2020, har nesten 50 000 pasienter benyttet ordningen. Det er en økning på 13 prosent fra 2019 til 2020.

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan fritt velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Innføring av rehabiliteringstjenester i fritt behandlingsvalg-ordningen innebærer at pasientene også kan velge seg til private rehabiliteringsinstitusjoner som blir godkjent av Helfo.

Fra 1. mai ble flere rehabiliteringstjenester inkludert i fritt behandlingsvalg-ordningen:

  • Revmatiske (innflammatoriske) sykdommer – døgnrehabilitering 3-4 uker
  • Senfaserehabilitering av pasienter med ryggmargsskade – døgnrehabilitering
  • Vestibulære sykdommer (sykdommer i balanseorganet) – døgnrehabilitering 3-4 uker
  • Vestibulære sykdommer – poliklinisk rehabilitering 3-4 uker

Lenke
Se pressemelding på departementets hjemmeside…